Resultaten najaar 2017

Mooi Mortsel ligt weer achter ons. De buurt Savelkoul werd enkele weken stevig onder handen genomen door verschillende diensten. Er werd gefocust op die punten die voor ons en voor jullie het belangrijkste waren én uitgevoerd konden worden door onze mensen in korte tijd. We geven je graag een overzicht van wat er allemaal gebeurde en van wat er nog op de planning staat.

 

DIT WAREN ONZE PLANNEN

In de afgelopen maanden gingen we in jullie buurt alvast aan de slag op basis van een eigen rondgang. De dienst wegen herstelde een aantal verzakkingen in voetpaden, oa in de Koeisteerthofdreef. Collega’s van de groendienst voerden snoeiwerken uit en de boomspiegels werden proper en onkruidvrij gemaakt. De zitbanken kregen een poetsbeurt, net als de verkeersborden die onleesbaar waren geworden door vuil. Tijdens de Mooi Mortsel-week zelf werd de kers op de taart gezet. Onkruid werd te lijf gegaan en alle straten kregen een veegbeurt mét parkeerverbod. Rio-Link maakte van de gelegenheid gebruik om de kolken te komen reinigen.

MELDINGEN VIA HET FORUM EN DE STARTVERGADERING

Tijdens de startvergadering kregen we van buurtbewoners alvast enkele ideeën mee. We hielden ook het online forum in het oog om suggesties en opmerkingen te kunnen oppikken. Met sommige meldingen gingen we meteen aan de slag, andere worden meegenomen naar de toekomst en ev. op langere termijn ingepland.

GROEN

Er kwamen enkele vragen over het snoeien van bomen. Alle straatbomen in Mortsel zitten in een onderhoudscontract en kennen een periodiek snoeionderhoud. Volwassen gezonde bomen worden niet drastisch gesnoeid, omdat dit de stabiliteit van de boom aantast. Er wordt ook rekening gehouden met de leeftijd van de boom: het is dus best mogelijk dat niet alle bomen in één straat op hetzelfde moment worden gesnoeid.

Bladkorven worden strategisch verdeeld over de Mortselse buurten, maar we bekijken elk jaar of we ze moeten verplaatsen. Het aantal korven vermeerderen is niet evident, want het wekelijks legen moet immers houdbaar blijven. Ondanks het feit dat het vegen van de stoep een taak is van bewoners, krijgt elke straat in principe maandelijks een veegbeurt met de veegwagen. Elke keer parkeerverbod plaatsen is jammer genoeg niet haalbaar, dus proberen we zoveel mogelijk te doen in straten met geparkeerde auto’s.

Er kwam een vraag waarom er 'saaie' grasstroken werden aangelegd langs de straat ipv bloemenstroken. De bedoeling is dat via deze grasstroken kan worden uitgestapt aan de passagierszijde. Bij beplanting is dat niet mogelijk. Uitgebloeide bloemen (vb vedergrassen) worden gesnoeid of vervangen tegen het plantseizoen.

WEGEN EN MOBILITEIT

Er kwamen meldingen over verzakkingen in voetpaden en een aantal herstellingen werden reeds uitgevoerd. Verzakkingen aan de dekseltjes van gas en water werden opgelijst en aan de betrokken nutsmaatschappijen doorgeven. Dat doen we trouwens op regelmatige basis.

VUILBAKKEN, HONDENDROLACTIE EN BUURTBOENERS

Het college besliste een tijd terug enkele vuilbakjes weg te halen: bakjes die ‘dubbel’ stonden of misbruikt werden (sluikstort), alle afvalcontainers voor hondenpoep en alle vuilbakjes aan de glasbollen. Het weghalen van deze bakjes kaderde in een groter project rond afvalbeleid. Ondertussen werden meer dan 65 bakjes weggehaald, met succes. Uit onderzoek blijkt nl. dat elk vuilbakje in het straatbeeld extra vuil aantrekt. Mortsel wil het evenwicht zoeken tussen waar we wél en waar we geen bakjes moeten voorzien (bv. de hoofdassen vs. de buurten.)

Wil je zelf je buurt samen met ons netjes houden en Buurtboener worden? Of de buren duidelijk maken dat hondendrollen ergernis geven? Zelf een jaarlijkse lentepoets organiseren? Voor meer informatie en gratis campagnemateriaal mag je ons contacteren.

Er zal een speciaal hondenbakje komen aan het fietstunneltje richting Borsbeek en eentje aan het Lobbesplein.

TOT SLOT…

Hier en daar werden voortuinen en stoepen, zoals trouwens wettelijk verplicht, grondig aangepakt. Vergeet niet dat ook het vrijhouden van de kolken verplicht is én veel ellende (lees wateroverlast) kan voorkomen. Keer de kolken dus even mee uit wanneer je je voortuin onder handen neemt.

Defecte of fout afgestelde straatverlichting kan je rechtstreeks melden aan Eandis via de website www.straatlampen.eandis.be. Deze informatie is heel belangrijk als aanvulling op wat door onze eigen diensten wordt gesignaleerd. Let op: noteer steeds het nummer van de verlichtingspaal, want dat wordt gevraagd wanneer je een melding maakt.